โครงการสินเชื่อบ้านประชารัฐ

โครงการสินเชื่อบ้านประชารัฐ

โครงการสินเชื่อบ้านประชารัฐ ด้วยนโยบายของรัฐบาลในปี 2559 ได้ออกนโยบายช่วยเหลือผู้มีฐานะในระดับปานกลางไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่มีรายได้ประจำมนุษย์เงินเดือน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่าง ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขคือ ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ถือครองในที่อยู่อาศัยใดมาก่อน ไม่เคยมีชื่อหรือเคยเป็นเจ้าบ้านในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคารชุด ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารและสถาบันการเงินทั่วไป และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น ขายทาวน์เฮ้าส์ ขายบ้านเดี่ยว อาคารชุด คอนโดฯ ขายคอนโดหัวหิน อาคารพาณิชย์ เป็นต้น

โครงการสินเชื่อบ้านประชารัฐ ยังให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ครอบครองที่อยู่อาศัยแล้ว ที่ประสงค์จะตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม โดยให้สินเชื่อเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท โดยสามารถเริ่มต้นผ่อนชำระ 2,100 บาท/เดือน

สินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัย
สินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัย

โครงการสินเชื่อบ้านประชารัฐ เพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และ ธนาคารออมสิน โดยมีระยะเวลาในการขอผ่อนชำระได้ไม่เกิน 30 ปี แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

(1) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจยื่นขอสินเชื่อสำหรับกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เช่าซื้อ ก่อสร้าง ราคาไม่เกิน 700,000 บาทต่อหน่วย และกรณีการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อการซ่อมแซม หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ใน 1 ปีแรก ส่วนปีที่ 2-3 จะคิดอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี และปีที่ 4-6 จะคิดอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี หลังจากปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา จะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.75% ต่อปี) ตรงนี้เองที่ถือได้ว่าเป็นสินเชื่อที่ถูกกว่าธนาคารและสถาบันการเงินทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยมือสองและการต่อเติมที่อยู่อาศัย
(2) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนสำหรับผู้ที่สนใจ ในกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เช่าซื้อ ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ที่มีมูลค่ามากกว่า 700,000 บาท แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย จะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีที่ 1-3 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 4-6 อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี และปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี และกรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี ซึ่งในส่วนนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นการซื้อที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ บ้านหลังแรกที่ได้รับดอกเบี้ยที่ถูกคุ้มค่า

โดยผู้ที่มีความสนใจใน โครงการสินเชื่อบ้านประชารัฐ สามารถติดต่อยื่นเอกสารคำขอกู้และทำนิติกรรมในโครงการได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในวันที่ 22 มีนาคม 2559 หรือ ภายใต้กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยติดต่อผ่านธนาคาร ธอส. และ ธ.ออมสิน สาขาที่สะดวก โดยมีรายละเอียดตามรูปด้านล่างนี้

โครงการสินเชื่อบ้านประชารัฐ
โครงการสินเชื่อบ้านประชารัฐ
ข้อมูลสินเชื่อบ้านประชารัฐ
ข้อมูลสินเชื่อบ้านประชารัฐ
ตารางเงินงวดข้อมูลสินเชื่อบ้านประชารัฐ
ตารางเงินงวดข้อมูลสินเชื่อบ้านประชารัฐ
เอกสารสินเชื่อบ้านประชารัฐ
เอกสารสินเชื่อบ้านประชารัฐ
label, , , ,

About the author

Add a Comment