ทาวน์เฮ้าส์มือสอง

ทาวน์เฮ้าส์มือสอง

ทาวน์เฮ้าส์มือสอง เป็นที่อยู่อาศัยที่น่าจับจองรองมาจากบ้านเดี่ยว สำหรับครอบครัวใหญ่ที่กำลังมองหาแหล่ง ขายทาวน์เฮ้าส์ และทำเลดีๆ ขนาดพอเหมาะกับการขยายของครอบครัว ซึ่งหากคนในต่างจังหวัด การเข้ามาหางานในกรุงเทพฯ หรือตัวเมืองตัวอำเภอในแต่ละจังหวัด หลักจากเรียนจบมาก็มุ่งหน้าหางานทำ เริ่มแรกจากการเช่าหอพักหรือห้องเช่าทั่วไปก่อน พอทำงานจนเก็บเงินได้สักก้อนพร้อมจะแต่งงานมีครอบครัว ขั้นถัดไปคือการมองหาองค์ประกอบปัจจัยสี่ คือ ที่อยู่อาศัย ที่มั่นคง และสามารถรองรับกับสมาชิกในครอบครัวได้ มีพื้นที่สำหรับให้ทุกคนทำกิจกรรมร่วมกัน ทางเลือกสำหรับมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่แล้วจะเลือกมอง บ้านเดี่ยวมือสอง ทาวน์เฮ้าส์มือสอง คอนโดมิเนียมใหม่หรือมือสอง เป็นต้น สำหรับ หลักการเลือกซื้อบ้านเดี่ยว ได้มีข้อมูลดีๆ เขียนไว้แล้ว

เทคนิคการเลือกซื้อทาวน์เฮ้าส์มือสอง

  • ดูโครงสร้างความมั่นคงของ ทาวน์เฮ้าส์มือสอง ว่ามีรอยแตกร้าวของผนัง เพดาน หลังคา พื้น หรือรอยรั่วของระบบน้ำ ระบบบำบัดของเสีย
  • ดูสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต การรักษาความปลอกภัย ที่สำหรับทิ้งขยะ ร้านค้าร้านสะดวกซื้อ
  • สะดวกต่อการคมนาคมเดินทาง ไม่เป็นซอยตัน ไม่มีที่กลับรถ หรือจอดรถ อาจจะมีรถประจำทางหรือรถรับจ้างตามความเหมาะสม
  • สิ่งแวดล้อม เช่น เพื่อนบ้าน การโจรกรรม มลภาวะต่างๆ ทางอากาศ กลิ่น เสียงดังจากรถ หรือโรงงาน เป็นต้น
  • เทคนิคการเลือกซื้อทาวน์เฮ้าส์มือสอง จากสถาบันที่ดูแลบริหารสินทรัพย์จะได้ราคาถูกกว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์จากธนาคาร
  • การนำสินทรัพย์อื่นแปลงสภาพเป็นเงินทุน โดยปกติหากเรานำรถยนต์หรือที่ดินไปขอกู้เงินจะมีอัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระน้อยกว่า ทำให้เราได้เงินก่อนมาลดเงินต้นของการซื้อทาวน์เฮ้าส์มือสองได้ ก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยน้อยลง
เทคนิคการเลือกซื้อทาวน์เฮ้าส์มือสอง
เทคนิคการเลือกซื้อทาวน์เฮ้าส์มือสอง

สำหรับ เทคนิคการเลือกซื้อทาวน์เฮ้าส์มือสอง ควรมีการศึกษาข้อมูลไปพร้อมกับการเลือกทำเลทาวน์เฮ้าส์มือสอง ตามที่ต้องการและเมื่อได้ทำเลที่ต้องการแล้วควรเตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการทำสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาสินเชื่อกับสถาบัน ก่อนที่จะยื่นกู้ซื้อ ทาวน์เฮ้าส์มือสอง นั้น ผู้ซื้อต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานให้พร้อมเพื่อใช้ประกอบในการกู้ โดยแบ่งได้ดังนี้

– สำเนาทะเบียนบ้าน
– บัตรประจำตัว(สำเนาเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี))
– ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่าหรือใบมรณบัตร
– เอกสารทางการเงิน เช่น เอกสารรับรองเงินเดือน เอกสารรับรองการทำงาน บัญชีเงินฝาก พร้อม statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือนเป็นต้น
– เอกสารผู้ค้ำประกัน
– เอกสารสินทรัพย์อื่นๆ ที่จะใช้คำประกัน(ถ้ามี)
– แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน
– สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญามัดจำ

ก็หวังว่าทุกท่านคงได้ ทาวน์เฮ้าส์มือสอง ทำเลดีที่จะสร้างความมั่นคงของครอบครัว แต่อย่าลืมนอกจากที่อยู่อาศัยแล้วการสร้างความอบอุ่นและการสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมก้มหน้า ทำให้เกิดโลกส่วนตัวสูง ซึ่งจะนำปัญหาต่างๆ เข้ามาในชีวิตโดยไม่รู้ตัว

label,

About the author

Add a Comment